ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2014-2015 Σύνθεση Γυναίκες

Το ρόστερ: Λιβανού Σ., Αγγελάκου Κ., Λιβανου Μ., Μαρούδα Ν., Κοντομήνα Μ., Πλουμίδη Ε., Κοντραφούρη Μ., Λιβανού Μ., Λιαροπούλου Μ., Μανάκου Χ., Παυλάκη Μ. Προπονητής : Ι. Παπαδάκης.