1. Δριτσάκης Αντώνιος του Γεωργίου, κάτοικος Ελίκας
  2. Λιβανός Εμμανουήλ του Θεοδώρου, κάτοικος Αγ.Νικολάου Βοιών
  3. Μαραβέλιας Δημήτριος του Θεοδώρου, κάτοικος Νεάπολης
  4. Παναγάκος Σπυρίδων του Αναστασίου, κάτοικος Νεάπολης
  5. Σαραντίτης Ανδρέας του Γεωργίου, κάτοικος Νεάπολης