ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Δυνάμει του Ν. 4479/2017 το παρόν έντυπο είναι απαραίτητο σε κάθε αθλητή που προπονείται ή συμμετέχει σε αγώνες.