Από εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε το δελτίο υγείας για τους αθλούμενους στην καλαθοσφαίριση, το οποίο πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα στο κάτω μέρος, καθώς και στην άκρη της φωτογραφίας του αθλητή μόνο από ιατρό καρδιολόγο, του Δημοσίου ή Ιδιώτη καθώς και από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο αθλητικών Ερευνών. (ΕΚΑΕ).

Εκτυπώστε την από εδώ: