Δωρεές

Χρηματικές Δωρεές μπορούν να γίνονται προς το Σύλλογο στα εξής στοιχεία του συνεργαζόμενου Τραπεζικού Ιδρύματος:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

IBAN : GR2001711430006143135532778

BIC : PIRBGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

( ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ)

 

DONATIONS

Cash donations can be made to the  athletic club at the following details of the collaborating Bank:

BENEFICIARY’S ACCOUNT NAME: ATHLITIKO SOMATEIO O VATIKIOTIS

IBAN : GR2001711430006143135532778

BIC : PIRBGRAA

BANK : PIRAEUS BANK SA

(IN THE COMMENTS, APPLY THE DEPOSITOR’S NAME AND  TELEPHONE)