Το  Α.Σ.  “Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ” συλλέγει και χρησιμοποιεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς. 

Χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν προκειμένου: 

  • Να σας παρέχει υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας ή τρίτων σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται. 
  • Να επικοινωνεί μαζί σας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό, σχετικά με τις υπηρεσίες και να σας στέλνει ειδοποιήσεις απευθείας ή μέσω τρίτων. 
  • Να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων. 
  • Να απαντάει στα αιτήματα και στα ερωτήματά σας ή σε τρίτους κατόπιν εξουσιοδοτήσεως. 
  • Να συμμορφώνεται και να επιβάλλει τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 

Το  Α.Σ.  “Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ” θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω του προσωπικού τους και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ) που βρίσκονται εντός και εκτός της Ε.Ε., ορισμένοι και σε χώρες που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. 

Το  Α.Σ.  “Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ” σας ενημερώνει για το δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης/διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, οποιαδήποτε στιγμή.