Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Το  Α.Σ.  “Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ” συλλέγει και χρησιμοποιεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η…